zoek bewaard kaart contact

Druk af

Delen

Disclaimer

Verhaal van Putten neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie. Verhaal van Putten kan niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Verhaal van Putten aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de verstrekte informatie op deze website, tenzij aan de zijde van Verhaal van Putten sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Niets van deze website mag zonder nadrukkelijke toestemming van Verhaal van Putten worden overgenomen of hergebruikt. Het is niet toegestaan gegevens en afbeeldingen van deze website te gebruiken voor commerciële doeleinden. De contentleveranciers van Verhaal van Putten hebben zich ten zeerste ingespannen om de auteursrechten van het getoonde beeldmateriaal te achterhalen, wanneer dat van toepassing is. Verhaal van Putten kan evenwel niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden, zulks in de ruimste zin van het woord. In geen geval is Verhaal van Putten aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de informatie of andere content op de website. Verhaal van Putten is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met enige pagina van websites van Verhaal van Putten.

Headerfoto homepagina: VVV Putten

© Verhaal van Putten, Putten 2018-2019

©2018 - Verhaal van Putten is een initiatief van de gemeente Putten

Disclaimer | Privacyverklaring

Ontwerp: INZPIRE Communicatie | Webdevelopment: Haagen Internet

Deze site gebruikt cookies

Accepteren

Bekijk ons privacy-beleid.