zoek bewaard kaart contact

Tijdlijn

Op de tijdlijn vindt u bekende Puttense geschiedverhalen. Samen vormen zij de 'Canon van Putten'. Deze canon laat zien hoe leven er in Putten in andere tijden uitzag. Van de vroegste bewoners (zo'n 4000 jaar voor Christus) tot de 20e eeuw. Over landgoederen en Eierhal. Over maalschappen, onderwijs en toerisme. Over de razzia. Blader mee door de geschiedenis van Putten.

-4100
-4000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

Vroegste bewoners van Putten

-4000 tot -3000

Romeinen

101 tot 200

Grafveld Krachtighuizen

550 tot 800

Vroege missionarissen in Putten

750 tot 750

Kerkbouw Putten

800 tot 800

Bewoning en bedrijf in het Putten van de vroege middeleeuwen

800 tot 1000

Maalschappen

1000 tot 1200

Splitsing parochie en deling schoutambt

1200 tot 1400

De vroegste versterkte huizen

1200 tot 1400

Het ontstaan van de polder Arkemheen

1356 tot 1776

Gelderse onafhankelijkheidsstrijd

1400 tot 1520

Coop Schrassertfonds

1500 tot 1647

Latere versterkte huizen

1500 tot 1600

Reformatie

1500 tot 1600

Sociale zorg

1500 tot 1700

Amptsjonkers

1600 tot 1700

Buitenplaatsen zeventiende eeuw

1619

Papierindustrie

1661

Het Putter Stoomgemaal

1703 tot 1886

Einde ampt - begin gemeente

1795

Einde kloosterbezit

1800 tot 1825

Einde maalschappen

1800 tot 1900

Korenmolens

1800 tot 1900

Wegen en spoorweg in Putten

1800 tot 1900

Watersnood Putten

1825

Kadaster

1832

Bosbouw

1843

Buitenplaatsen negentiende eeuw

1850 tot 1900

Landbouw

1850 tot 1950

Onderwijs

1850 tot 1950

Puttense kunstenaars

1863

Toerisme

1863

Herstellingsoord

1900 tot 1950

Markthal

1900 tot 1977

Boterfabriek

1904 tot 1919

Tweede Wereldoorlog in Putten

1940 tot 1946

Razzia 1944

1944

Ontwikkeling van industrie en nijverheid in Putten

1950 tot 2000

Verhaal van Putten

2018 tot 2019

Lees later Druk af

Deel deze tijdlijn

Einde ampt - begin gemeente

Periode: 1795

In 1795 wacht Putten een verandering, als het oude staatsbestel van de Unie van Utrecht wordt vervangen door die van de Bataafse Republiek. De schoutambten worden opgeheven. Nicolaas van Diermen, schout van Putten, moet zijn functie opgeven.

Gemeentehuis van Putten © Baukje Slik cc-by

In Putten valt de machtwisseling wel mee want de toenmalige ambtsjonker was Herman Willem van Lynden, een vurig Patriot. Hij wordt door het volk tot richter van Putten gekozen. Ook wordt in 1795 de eerste gemeenteraad gekozen. De gekozenen waren vooral Patriotten, zoals ook de bestuurders van de Arkemheense polder. In 1802 is de functie van schout hersteld.

Gelderland als provincie

In het nieuwe staatsbestel is Gelderland geen zelfstandig onderdeel meer zoals in de tijd van de republiek. Dit betekent dat interne Gelderse regelingen nu vervangen worden door regelingen van een centrale regering. Vanaf 1813 is dat het Koninkrijk der Nederlanden waarin Gelderland een provincie vormt. Voor zover het provinciale bevoegdheden betreft worden wetten en besluiten aan de nieuwe gemeenten bekendgesteld en opgelegd als Provinciale Besluiten.

Van schout tot burgemeester

Putten wordt dus van een schoutambt met een schout via ‘commune‘ met een ‘maire‘ in de Franse tijd tot gemeente met daarna weer een schout die het gezag vertegenwoordigt. Om het gemeentelijk bestuur in eerste instantie aan te passen aan de nieuwe situatie wordt in Gelderland in 1825 het ‘Reglement op het bestuur ten plattelande in de Provincie Gelderland‘ van kracht. Hierbij wordt de schout ‘burgemeester‘. De wethouders van later heten dan nog ‘assessoren‘. In de decennia daarna is het gemeentelijk bestel verder vormgegeven en vastgelegd in de zogenaamde Gemeentewet van 1851. Hierin worden de samenstelling, inrichting en bevoegdheden van de gemeentebesturen nader geregeld.

Dit verhaal is onderdeel van de canon van Putten. Het volgende venster is hier te vinden.

verhalen

Tijdlijn: Einde ampt - begin gemeente

14 resultaten

Zoek: Sorteer: Nieuwste eerst Oudste eerst Weergave:

©2018 - Verhaal van Putten is een initiatief van de gemeente Putten

Disclaimer | Privacyverklaring

Ontwerp: INZPIRE Communicatie | Webdevelopment: Haagen Internet

Deze site gebruikt cookies

Accepteren

Bekijk ons privacy-beleid.