zoek bewaard kaart contact

Tijdlijn

Op de tijdlijn vindt u bekende Puttense geschiedverhalen. Samen vormen zij de 'Canon van Putten'. Deze canon laat zien hoe leven er in Putten in andere tijden uitzag. Van de vroegste bewoners (zo'n 4000 jaar voor Christus Nike) tot de 20e eeuw. Over landgoederen en Eierhal. Over maalschappen, onderwijs en toerisme. Over de razzia. Blader mee door de geschiedenis van Putten.

-4100
-4000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

Vroegste bewoners van Putten

-4000 tot -3000

Romeinen

101 tot 200

Grafveld Krachtighuizen

550 tot 800

Vroege missionarissen in Putten

750 tot 750

Kerkbouw Putten

800 tot 800

Bewoning en bedrijf in het Putten van de vroege middeleeuwen

800 tot 1000

Maalschappen

1000 tot 1200

Splitsing parochie en deling schoutambt

1200 tot 1400

De vroegste versterkte huizen

1200 tot 1400

Gelderse onafhankelijkheidsstrijd

1400 tot 1520

Coop Schrassertfonds

1500 tot 1647

Latere versterkte huizen

1500 tot 1600

Reformatie

1500 tot 1600

Sociale zorg

1500 tot 1700

Amptsjonkers

1600 tot 1700

Buitenplaatsen zeventiende eeuw

1619

Papierindustrie

1661

Einde ampt - begin gemeente

1795

Einde kloosterbezit

1800 tot 1825

Einde maalschappen

1800 tot 1900

Korenmolens

1800 tot 1900

Wegen en spoorweg in Putten

1800 tot 1900

Watersnood Putten

1825

Kadaster

1832

Bosbouw

1843

Buitenplaatsen negentiende eeuw

1850 tot 1900

Landbouw

1850 tot 1950

Onderwijs

1850 tot 1950

Puttense kunstenaars

1863

Toerisme

1863

Herstellingsoord

1900 tot 1950

Markthal

1900 tot 1977

Boterfabriek

1904 tot 1919

Tweede Wereldoorlog in Putten

1940 tot 1946

Razzia 1944

1944

Ontwikkeling van Industrie en Nijverheid in Putten

1950 tot 2000

Verhaal van Putten

2018 tot 2019

Lees later Druk af

Deel deze tijdlijn

Onderwijs

Periode: 1850 -1950

Van oudsher speelde de kerk een grote rol in het geven van onderwijs aan kinderen en volwassenen. Zo waren er klooster- en domscholen, ook in ons land. Na de Reformatie is de gereformeerde godsdienst overheersend en werd het onderwijs op gereformeerde leer gestoeld.

Basisschool de Korenbloem © Baukje Slik cc-by

Een protestants karakter

Tot aan 1829 werd er in Putten school gehouden in een kapel aan de zuidkant van de Oude Kerk. Vanaf 1829 werd er onderwijs gegeven in een nieuwe openbare dorpsschool naast de Oude Kerk op de markt. In 1953 is deze openbare school afgebroken. Hoewel met de Schoolwet Van Rappard van 1857 de openbare school de standaard werd, heeft het negentiende-eeuwse onderwijs in Putten een protestants karakter gehouden.Veel ouders maakten zich zorgen over het christelijk gehalte van het openbaar onderwijs. Ze wilden christelijke scholen stichten, maar kregen geen subsidie van de overheid voor de gebouwen en salarissen van het onderwijzend personeel.

Schoolstrijd

In de zogenaamde ‘schoolstrijd‘ vochten de voorstanders van bijzonder onderwijs voor financiële gelijkstelling met het openbaar onderwijs. Zo werd in 1899 in Putten een ‘Vereeniging voor Gereformeerd Onderwijs in de gemeente Putten‘ opgericht. Deze schoolvereniging stichtte in Hoef een bijzondere school en enige jaren later ook een in het dorp. Dit in het gebouw waar nu ‘De Huifkar‘ gevestigd is. Later kreeg deze de naam: ‘Da Costa-school‘. Nog later volgen ‘De Wegwijzer‘ en ‘De Pelikaan‘.

Ook binnen de Nederlandse Hervormde Kerk gingen inmiddels stemmen op om een eigen christelijke school te stichten. Zo is op 21 juni 1906 de nieuwe schoolvereniging opgericht, ‘staande op de belijdenissen van de Nederlandse Hervormde Kerk.‘ Het jaar daarop is vervolgens een nieuw gebouwde school betrokken in de Papiermakerstraat, een school genaamd ‘Bij de Bron‘.

Gelijkstelling

De schoolstrijd is beslecht in 1917 met het financieel gelijkgestellen van het Bijzonder met het Openbaar onderwijs. Het zogenaamde ‘grote schoolbestuur‘ kreeg later ook de zeggenschap over de scholen in Huinen, Diermen en Steenenkamer, de ‘Van Damschool‘, de ‘Ichtusschool‘, de school ‘De Akker‘ en ‘De Schuilplaats‘.

In 1903 werd door dr. J. Th. Oudemans ‘School Schovenhorst‘ gesticht aan de Garderenseweg. Deze school ‘moest toegankelijk zijn voor alle denk- en geloofsrichtingen‘. Andere openbare scholen waren ‘De Korenbloem‘ en de ‘School op ‘t Veld‘.

Vrij laat is men in Putten overgegaan tot het stichten van een Rooms Katholieke school. Pas in 1957 is het zo ver en is de ‘Sint-Gabriëlschool‘ geopend.

Naast het basisonderwijs was er in ons dorp ook een Vaktekenschool, een Huishoudschool en een landbouwschool. Al in 1945, na de bevrijding, is er een christelijke ULO (uitgebreid lager onderwijs) opgericht. In 1985 is deze school gefuseerd met de Huishoudschool tot Calvijnschool, die inmiddels in 2008 is opgegaan in het Christelijk College Groevenbeek te Ermelo.

 

 

verhalen

Tijdlijn: Onderwijs

14 resultaten

Zoek: Sorteer: Nieuwste eerst Oudste eerst Weergave:

©2018 - Verhaal van Putten is een initiatief van de gemeente Putten

Disclaimer | Privacyverklaring

Ontwerp: INZPIRE Communicatie | Webdevelopment: Haagen Internet

Deze site gebruikt cookies

Accepteren

Bekijk ons privacy-beleid.