zoek bewaard kaart contact


Gelinke tag: Putten

22 resultaten

11x in actueel 2x in tijdlijn 9x in verhalen 0x in belevingsroutes

actueel

11 resultaten voor Putten

Presentatie www.verhaalvanputten.nl

25 Januari 2019

Op 25 januari gaat de website www.verhaalvanputten.nl online. Vanaf dit moment kunt u hier Puttense geschiedverhalen lezen, historische documenten inzien, wandel- en fietsroutes uitstippelen, enzovoort. Samen met de betrokkenen bij Verhaal van Putten staan we op 25 januari stil bij de lancering van de website d.m.v. een bijeenkomst in De Aker.

25 Jan.

De geschiedenis van Stroud

26 Januari 2019

Het culturele centrum in het hart van het mooie Putten heeft de intrigerende naam ‘Stroud’.  Waarom is dat zo? Wat heeft Putten te maken met de Engelse gelijknamige plaats Stroud? En hoe komt de plaats aan de naam ‘Het dorp van de weduwen en de wezen’? De antwoorden op deze en meer vragen voeren terug naar de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de bezetting door de nazi’s vond er veel plaats: er ontstond verzet, hulp aan Joden en onderduikers, aanslagen op de spoorlijn en Duitse soldaten en tenslotte de razzia. Wie meer wil weten over de Engelandvaarders, Jeugdwerk, Stichting Puttens jeugd, de (inter)nationale hulpverlening, het gebruik van het dorpshuis en de contacten met de stad Stroud, vindt in deze historische lezing een gevarieerd verhaal. Foto: Jan van de Lagemaat  

26 Jan.

Verhaal van Putten leeft!

Vrijdagmiddag 25 januari vond de feestelijke lanceringsbijeenkomst van de website Verhaal van Putten plaats in congrescentrum De Aker te Putten. Jette Janssen, projectleider van het Verhaal van Putten namens Erfgoed Gelderland en dagvoorzitter, opende de middag met de constatering dat er veel mensen die een bijdrage hebben geleverd aan Verhaal van Putten aanwezig waren. Mensen die zich hebben laten interviewen, de ‘verhalenvangers’, de canongroep, de wethouder, stuurgroepleden, vertegenwoordigers van betrokken organisaties: ze bevinden zich allemaal onder de circa 70 aanwezigen. Jette constateert dat een belangrijke doelstelling hiermee behaald is: van wetenschappelijk onderzoek publieksgeschiedenis maken. Dit wordt geïllustreerd als ze een 89-jarige getuige vraagt hoe ze het vond om haar verhaal te kunnen doen. De getuige antwoordt dat ze het heel leuk vond en begint spontaan te vertellen over overvliegende vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog. Een mooie illustratie van wat Verhaal van Putten ís: mensen kunnen hun persoonlijke verhaal doen en dragen zo bij aan een beter begrip van de geschiedenis. Jette Janssen geeft gedurende de middag negen puzzelstukjes weg, die samen een schermafbeelding van de vanmiddag te lanceren website vormen. De eerste wordt gegeven aan de oudste aanwezige: een getuige van 94 jaar. Daarna is het woord aan wethouder Roelof Koekkoek. Volgens hem heeft het project een duidelijk belang met verschillende ladingen. In de eerste plaats is ’t het verhaal óver Putten. Daarnaast is ’t het verhaal ván Putten, verteld door Puttenaren aan Puttenaren én buitenstaanders. Ten slotte is het Verhaal van Putten tijdloos: het is er nadrukkelijk ook voor de toekomstige generaties en kan worden ingezet op bijvoorbeeld scholen. Ook de wethouder ontvangt een puzzelstuk.   Gérard Hollanders – De historische canon van Putten Zoals de wethouder al aangaf, gaat het project om het vertellen van verhalen over en uit Putten. Hierom is gekozen om op deze middag de mensen achter het project aan het woord te laten. De eerste spreker is Gérard Hollanders, voorzitter van het Puttens Historisch Genootschap. Hij spreekt over de canon van Putten, die volgens hem de sleutel tot de geschiedenis van het dorp is. Putten heeft, als een van de eerste vijf gemeenten in Nederland, al sinds november 2008 een canon. In het kader van het Verhaal van Putten wordt deze canon uitgebreid. De oorspronkelijke canon liep namelijk tot 1944 en nu wordt er hard aan gewerkt deze uit te breiden met canonvensters over de tweede helft van de 20e eeuw. Gérard Hollanders vertelt dat hij het interessant vindt mee te werken aan de uitbreiding van de canon, omdat er door de gekozen tijdsperiode veel gedaan kan worden door middel van interviews (oral history). Bij de oorspronkelijke canon moest door de gekozen tijdsperiode namelijk vrijwel alles geconstrueerd worden uit geschreven bronnen. Hij eindigt zijn relaas door vast te stellen dat het van belang is de geschiedenis van Putten ook fysiek uit te dragen. Bijvoorbeeld door de canon in boekvorm uit te geven, maar vooral ook door een plek, een museum, in te richten waar de geschiedenis van Putten voor iedereen zichtbaar is. Jette Janssen bedankt hem voor zijn bijdrage en overhandigt vervolgens een puzzelstuk aan de jongste aanwezige. Na enige tijd (‘Wie is er onder de 40? Onder de 35? Onder de 30?’) belandt het puzzelstuk bij een 27-jarig raadslid.   Pieter Dekker – Stichting Oktober 44 Stichting Oktober 44 is actief bij het project betrokken. Ook vanavond zijn meerdere bestuursleden aanwezig. Een van hen, Pieter Dekker, vertelt over de omvangrijke en bijzondere collectie van de stichting. Hij laat een aantal van de pronkstukken zien op het scherm. Niet iedereen kan de handgeschreven brieven even goed lezen, maar dat had Stichting Oktober 44 al verwacht: ze hebben de collectiestukken voor deze keer meegenomen en op een tafel tentoongesteld. Behalve brieven, dagboekjes en tekeningen laat Pieter Dekker ook een stengun, een uniek herdenkingsbord voor twee weggevoerde leraren en een kampjasje zien. Ook vertelt hij over het ‘veldwerk’ dat de Stichting doet. Zo hebben ze in de Duitse archieven talloze persoonlijke documenten en bezittingen gevonden. Om sommige van die bezittingen na zoveel jaar terug te kunnen geven aan familieleden, was voor Pieter Dekker een van de mooiste momenten als bestuurslid van Stichting Oktober 44.    Collectie Stichting Oktober 44   Ook hij doet aan het eind van zijn verhaal een oproep: er zou een museum in Putten moeten komen waar spullen kunnen worden tentoongesteld. Nu wordt de unieke collectie van de Stichting wel op bepaalde gelegenheden, zoals schoolbezoeken, van zolder gehaald, maar het zou een vaste, fysieke plek moeten hebben. Een vaste, digitale plek is wel al voorzien: de voorwerpen worden half februari gefotografeerd en op de website van Collectie Gelderland geplaatst.          Froukje Broos – Het verhaal van Tijs van den Brink Na het verhaal van Pieter Dekker vindt Jette Janssen het hoog tijd om het volgende puzzelstukje weg te geven. Deze keer valt de eer te beurt aan één van de tien verhalenvangers die vandaag aanwezig is: Ammy Langenbach. Zij is uit Friesland naar Putten gereden en zegt mee te werken aan Verhaal van Putten omdat haar vader uit de omgeving komt en ze van schrijven houdt. Vervolgens is het de beurt aan verhalenvanger Froukje Broos. Zij deelt het verhaal van Tijs van den Brink dat ze op basis van een interview heeft geschreven. Ze draagt het met gevoel voor en de aanwezigen, waaronder Tijs van den Brink zelf, nemen het verhaal met zichtbaar genoegen tot zich.   Froukje Broos draagt voor   Evert de Graaf – Kunstenaars in Putten Dan valt de beurt aan Evert de Graaf. Hij vertelt over het door hem geschreven canonvenster over kunstenaars in Putten. Het venster schreef hij onder andere op basis van interviews,  met onder meer nabestaanden, waar hij veel genoegen uit schepte. Dit geeft namelijk veel interessante informatie die je niet in de archieven vindt. De vier kunstenaars die Evert de Graaf beschreven heeft, hebben een opvallende overeenkomst: ze waren alle vier communistisch. Dit vindt hij mooi aan Putten: ondanks dat deze communisten in het calvinistische Putten terecht kwamen, ondanks dat ze ‘anders’ waren, konden ze zonder problemen hun werk doen. De historicus heeft meerdere verklaringen voor het feit dat deze kunstenaars naar Putten trokken. Sommigen waren op de vlucht voor stadse schuldeisers, daarnaast konden ze in het landelijke Putten mooi vastleggen dat het landschap in de jaren dertig zeer snel veranderde. De omgeving vormde voor sommigen van hen, weg van de stad, een bron van inspiratie.   Lancering website De overgebleven puzzelstukjes worden verdeeld onder andere ‘bijdragers’ aan Verhaal van Putten: vrijwilligersfotograaf Jan van de Lagemaat, gemeenteraadslid Wilma van Voorst, projectcoördinator Tim Stapel en Menno Everts van de gemeente Putten. Allen zijn vereerd een puzzelstukje op te mogen plakken. Nadat wethouder Koekkoek het laatste stukje heeft opgeplakt verschijnt de website. We zijn online! Ten slotte roept de wethouder iedereen in groepen naar voren om ze een speldje van Verhaal van Putten te overhandigen: een mooie tastbare herinnering voor allen die hebben meegewerkt. De avond wordt beklonken met een groepsfoto. Een duidelijk bewijs dat de geschiedenis van Putten leeft.   Tekst: Elmar van de Ree Hoofdfoto: ©Menno Everts - gemeente Putten Foto's: Darinka Thijs / Elmar van de Ree - ©Verhaal van Putten

Puttense Puntenroute

Het Verhaal van Putten werkt aan de samenstelling van de Puttense Puntenroute. Deze route zal worden opgebouwd uit verschillende plekken waar inwoners bijzondere herinneringen aan hebben en de verhalen die wij daaruit opstellen.   Wat zoekt Verhaal van Putten precies? Voor de route wordt gezocht naar een kleurrijk geheel aan verhalen en anekdotes. Eén voorwaarde is dat de locatie publiekelijk is. We zijn dus op zoek naar plekken die voor allerlei verschillende mensen een bijzonder betekenis hebben. Dit kan bijvoorbeeld een school, religieus gebouw, bedrijf of horecagelegenheid zijn, maar ook een verenigingshuis, sportveld of plek in de natuur. Het mogen herinneringen zijn over uw jeugd, schooltijd, werk, ontspanning, sport, verenigingen, uitgaan, liefde, religie, evenementen, tradities, … noem maar op! Ook zou u kunnen denken aan belangrijke personen of beeldbepalende gebouwen. Hierin kunt u dus alle kanten op!   Hoe kan ik bijdragen? Wilt u een of meerdere herinneringen met ons delen? Dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Gelieve één herinnering per keer in te vullen. Indien het formulier zich na verzending niet vernieuwt, kunt u het beste uw scherm verversen (toets F5).   {form_1089}   Wat gebeurt er met mijn bijdragen? Op basis van de herinneringen die wij ontvangen, zullen wij verhalen opstellen die als begeleidende teksten van de route dienen. Daarin zal worden verteld waarom een bepaalde plek voor zo veel mensen van belang is of is geweest.  Er zouden stukken uit uw tekst geciteerd kunnen worden in deze verhalen. Dit gebeurt enkel onder vermelding van bepaalde gegevens indien u zelf heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan. Uw bijdragen zullen bovendien uitsluitend gebruikt worden voor de samenstelling van deze route.   Hoe gaat de route vormkrijgen? De route zal worden opgenomen in de website MijnGelderland. Zo kunt u hem via de website of de Layar-app thuis én op locatie gebruiken. Zodra de eerste verhalen opgesteld kunnen worden, zullen deze ook al openbaar gemaakt worden. U kunt de route dus zien groeien!

Brainstormavond om Puttense historie zichtbaar te maken in het centrum

9 Juli 2019

De gemeente Putten is bezig met de voorbereidingen van de herinrichting van het centrum. Een van de doelen is te komen tot een eenduidig, uniform en herkenbaar straatbeeld in het kernwinkelgebied. In dit nieuwe straatbeeld wil de gemeente de historie een plek geven. Daarom organiseert de gemeente een brainstormavond om hier samen met inwoners, winkeliers en andere betrokkenen van gedachten over te wisselen.   Geschiedenis en nieuwe ontwikkelingen komen samen   Putten kent vele geschiedverhalen. Verhalen die gaan over maalschappen, onderwijs, landgoederen, toerisme, de markthal en razzia. Vandaag de dag werkt de gemeente met een grote groep enthousiaste betrokkenen aan een nieuw en modern straatbeeld in het centrum. Hierin wil de gemeente het ‘Verhaal van Putten’ zichtbaar maken. Graag benut de gemeente de kracht van de samenleving om invulling te geven aan die wens.   Brainstormavond op dinsdag 9 juli   Inwoners, winkeliers en andere betrokkenen zijn van harte welkom om hun creatieve ideeën bij de gemeente kenbaar te maken tijdens een brainstormavond in De Aker. Te denken valt aan speciale stoeptegels voor routemarkering, historische namen voor recepten op de menukaart, een speurtocht etc. Voor inspiratie en onderwerpen over de geschiedenis van Putten kunnen zij de website www.verhaalvanputten.nl raadplegen. De projectgroep Centrumplan verwerkt de opbrengst in het ontwerp van het straatbeeld van het kernwinkelgebied.   Aanmelden voor maandag 8 juli   Belangstellenden kunnen zich tot en met maandag 8 juli aanmelden voor de brainstormavond. Zo kan de gemeente een inschatting maken van de opkomst. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar bbos@putten.nl of telefonisch via 06 227 58 130.

9 Jul.

Blog: Archeologie Fieldschool aan de Rimpelerweg

Het was in mei en juni 2019 druk aan de Rimpelerweg. Eerstejaars archeologiestudenten van Saxion speurden aan de westkant van de weg naar archeologische sporen. Zij werden daarbij begeleid door derdejaars studenten, zoals Nienke van der Put. Zij schreef een blog over deze ‘fielschool’.   Tentamenweek De  tentamenweek is aangebroken, de laatste van dit schooljaar. De meeste studenten aan de opleiding archeologie van Saxion kunnen hun vakantie al ruiken. Sommigen van ons zien de tentamenweek zelfs al als een vakantie. De fieldschool is net voorbij en de eerstejaars zijn al weer terug van hun opgraving. Terwijl zij vieren dat hun schooljaar voorbij is, zijn de derdejaars bezig met het uitwerken van de opgraving. Het plangebied waar de eerstejaars zes weken bezig zijn geweest met opgraven, ligt in Putten, aan de Rimpelerweg.   Johan en Iskander   Fieldschool De fieldschool is een leerschool voor eerstejaarsstudenten van de archeologische opleiding. Hier leren zij de basisvaardigheden die een archeoloog nodig heeft in het veld. Het is een project van 10 weken waar ze meer leren over opgraven, boren en onderzoeken. Kennis die ze in toekomstige stages hoed kunnen gebruiken. Deze vaardigheden krijgen ze aangeleerd onder supervisie van docenten en derdejaars stagairs.   Rimpelerweg De opgraving aan de Rimpelerweg grenst aan een oude opgraving, uitgevoerd door Raap in 2018. Hier zijn voornamelijk voorgaande boerderijen aangetroffen van de kloosterboerderij die aan de zuidkant onze opgraving grenst. Daarnaast zijn er in het gebied meerdere waterputten gevonden. Dit alles zorgde ervoor dat de eerstejaars op 6 mei met veel enthousiasme klaarstonden, in de hoop meer bewoningsporen te vinden.   Roan en Bonne met een 20cm edelman boor   Blonde baard De eerstejaars van dit jaar waren een gezellige groep die er veel plezier in hadden om te grappen en te dollen, al namen ze over het algemeen het werk ook serieus. Wij als begeleiders namen natuurlijk de taak op ons om ze te begeleiden in het veld, maar ook vooral om de gezellige sfeer in stand te houden. Ook wij derdejaars maken leuke en vooral grappige dingen mee tijdens het opgraven. Ter illustratie: Gijs en Henri, twee van de ouderejaars, staan bij een verzorgingscentrum in de buurt. Ze zijn opzoek naar parkeerplaatsen voor de ouders op de ouderdag. Ze zijn gewoon lekker aan het praten over de ouderdag, wanneer ze ineens gefluit horen achter hen. Henri draait zich om en ziet een geschrokken jongen achter hem staan. De jongen was in de war geraakt van Henri’s blonde lange haren en schrok zich dood toen niet een mooi meisje, maar een archeoloog met een volle blonde baard zich omdraaide. De arme jongen…   BBQ De fieldschool ging gigantisch snel voorbij. Op 13 juni werden voor de laatste keer de scheppen opgeruimd in de container. Het was BBQ-tijd en ondanks het slechte weer hebben we ons ontzettend vermaakt. Sommige mensen hadden nog iets wat gezelliger dan anderen. Van de 80 studenten kwamen er de volgende ochtend maar 30 opdagen bij de Romeinse les… De opgraving was voorbij en het uitwerken kon beginnen. De afgelopen week zijn de studenten hard bezig geweest met hun portofolio, terwijl wij als begeleiders verder gingen met het uitwerken van de administratie.   Agrarische grondsporen Op het moment dat het uitwerken begint wordt pas echt duidelijk wat er in het gebied is gevonden. De grondsporen die in het gebied zijn gevonden zijn vooral van agrarische aard. Er zijn resten aangetroffen van oude moes en plantenbedden uit de nieuwetijd. We zijn een palenrij tegen gekomen die een oude restgeul volgt en waarschijnlijk diende als een grensafzetting van verschillende erven. Er zijn niet veel vondsten gedaan tijdens de opgraving. De eerstejaars waren vooral enthousiast over drie kogels die we tegen zijn gekomen uit de tweede wereldoorlog. De kogels, gemaakt in Twin City Minnesota, zijn afkomstig van een Canadees vliegtuig.   Het einde van de trouwe legertent   Legertent Op woensdag 19 juni werd er opgeruimd door Wouter, docent van de archeologische opleiding, en vier van de begeleiders. De containers werden geleegd en de trouwe oude legertent van Jeroen Oosterbaan, docent van de archeologische opleiding, werd opgeruimd. Dit was het laatste jaar van dienst voor onze oude trouwe tent. Hij is van de week in de afvalcontainer ten ruste gelegd. Dit was echter niet het enige afscheid dat we hebben gezien dit jaar. Ook voor Wouter Vos, die sinds het begin van de fieldschool alles heeft geregeld, was dit zijn laatste fieldschool. Volgend jaar neemt hij deze taak niet meer op zich. Tekst en foto's: Nienke van der Put

Avond met Evert Kous

3 Oktober 2019

In het kader van Putten Herdenkt 75 jaar bevrijding komt Evert Kous vertellen over de oorlogsjaren. Op donderdagavond 3 oktober a.s. gaat 't Hart van Putten om 19.30 uur open. Evert zal vertellen maar vragen stellen en ervaringen uitwisselen zijn zeker onderdeel van de avond.    Kijk voor meer informatie op de website van 't Hart van Putten.

3 Okt.

Film ‘Van Klaagzang naar Hoop‘

27 September 2019

De film 'Van Klaagzang naar Hoop' is een registratie van de gelijknamige muziektheatervoorstelling die Theaterhuis Wild Zwijn vier keer bij het herdenkingsmonument in Putten heeft opgevoerd, eind juni 2018. Bij de vertoning van de film op 27 september wordt, net als in de toneelvoorstelling, de muziek live gespeeld door Saxofoonensemble StraX. De film is opgenomen en gemonteerd door Tessel en Peter Brinkman uit Putten.   ‘Van Klaagzang naar Hoop’ vertelt het verhaal van de vrouwen en kinderen uit Putten die achterblijven nadat hun mannen en oudste zonen, respectievelijk vaders en broers, uit Putten zijn weggevoerd door de bezetters. Het verhaal begint meteen ná de razzia en vertelt hoe de vrouwen en kinderen in Putten hopen, rouwen en zoeken naar hoe ze verder moeten gaan met hun dagelijks bestaan. In de voorstelling wordt gereflecteerd op oorlogen in het algemeen en wordt een link gelegd met een actueel oorlogsverhaal, namelijk dat van een familie uit Syrië.   Bekijk ook de tentoonstelling over de voorstelling.

27 Sep.

De Graver online

Het periodiek van het Puttens Historische Genootschap, De Graver, is gedigitaliseerd en online beschikbaar in de catalogus van Rozet (voorheen de Gelderland Bibliotheek). Dit is een rijke bron aan artikelen over de geschiedenis van Putten. Van archeologie tot genealogie. Van buitenhuizen tot persoonlijke herinneringen. De artikelen zijn direct te raadplegen via deze link: https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=NWV_search#navigation Het digitaliseren en online publiceren van de artikelen is mogelijk gemaakt dankzij de projecten Verhaal van Gelderland en Verhaal van Putten.  

Korte films over razzia van Putten in première

1 Oktober 2020

Erfgoed Gelderland presenteert in samenwerking met Verhaal van Putten en WO2GLD een driedelige filmserie over de razzia van Putten. In drie korte filmpjes vertellen (oud-)inwoners van Putten over hun herinneringen aan de Puttense razzia van 1944. Op donderdag 1 oktober en vrijdag 2 oktober 2020 gaan de filmpjes in première op het YouTube kanaal van Erfgoed Gelderland. Voor het project Verhaal van Putten deelden (oud)-inwoners van Putten hun herinneringen aan het leven in Putten in de twintigste eeuw. Door Erfgoed Gelderland opgeleide verhalenvangers gingen bij hen langs om de herinneringen vast te leggen door middel van interviews. De opgenomen interviews vormen de basis voor veel van de verhalen op www.verhaalvanputten.nl. De opnames zelf worden bewaard in het Gemeentearchief Putten. De (beeld)opnames bleken daarnaast een mooie bron voor korte films over de razzia. 76 jaar later In de eerste film, van ongeveer drie minuten, staat de kerkdienst van 1 oktober 1944 centraal. Aflevering twee gaat het over de razzia in het dorp. Deel drie verhaalt over het wegvoeren van de 659 mannen en het in brand steken van ruim 100 huizen. Bijna 76 jaar later zijn de verhalen van deze ooggetuigen een blijvende herinnering aan de razzia van Putten. De eerste film is nu al te bekijken. De laatste twee filmpjes gaan in première op de dagen dat deze geschiedenis zich 76 jaar geleden afspeelde in Putten: Nu al te bekijken: Afl. 1 https://youtu.be/HCeOJa8-LLU Te bekijken vanaf donderdag 1 oktober 2020, 10.00u: Afl. 2 https://youtu.be/P9T0xq8-92M Te bekijken vanaf vrijdag 2 oktober 2020, 10.00u: Afl. 3 https://youtu.be/w50COkkaNkw Persoonlijke herinneringen Met hulp van Stichting WO2GLD zijn de verhalen van de ooggetuigen door Erfgoed Gelderland tot een drietal korte films gesmeed. De films geven een extra dimensie aan het grote verhaal van de razzia als historische gebeurtenis, zoals dat gedetailleerd is vastgelegd door Stichting Oktober 44. Hoe was het in de kerk, waar de mensen eerst hoorden dat er iets mis was? Hoe verliep de interactie met Duitse soldaten? Hoe was het om vrienden en familie weggevoerd zien worden, met dan nog onbekende bestemming? De films geven een inkijk in de persoonlijke herinnering aan deze oktoberdagen. Razzia van Putten De razzia van Putten – in 2019 vond de 75jarige herdenking plaats – is in een groot deel van de interviews onderwerp van gesprek. Veel geïnterviewden hebben het zien gebeuren, zijn familie kwijtgeraakt, of merkten anderszins dat zowel hun leven als dat van familie en dorpsgenoten door deze gebeurtenis ingrijpend was veranderd. “Deze verhalen moeten we blijven vertellen, nu en in de toekomst”, aldus de initiatiefnemers van de films. Met dank aan de verhalenvangers, Stichting WO2GLD, gemeente Putten, Erfgoed Gelderland en, bovenal, de vertellers. Foto: 'Geïnterviewde vertelt over de razzia'. Fotograaf: Lian van der Zon

1 Okt.

verhalen

9 resultaten voor Putten

Bij de sociale dienst van Putten

Leo Bijnagte vertelt

Leo Bijnagte is in Haarlem geboren in 1943 en er opgegroeid. Als twintiger verhuist hij in 1969 met zijn gezin naar Putten vanwege zijn nieuw verworven baan bij de gemeente als buitendienst medewerker. Later wordt hij afdelingschef en waarnemend gemeentesecretaris. Bijnagte vertelt over de gemeentelijke cultuur en de sociale dienst in de jaren zeventig en tachtig in Putten. Nog altijd woont hij in Putten.

Een Puttens jochie uit het westen

De impact van (de oorlog in) Putten op een Amsterdams jongetje

Rob den Breejen (1938) noemt zichzelf een Puttens jochie. In de oorlog verruilt het gezin waarin hij opgroeit Amsterdam, dat door bombardementen geteisterd is, twee maal voor het landelijke Putten. Rob heeft mooie herinneringen aan zijn jeugd op de boerderij van familie Mulder. Eenmaal terug in Amsterdam na de oorlog krijgt Rob steun van ‘Puttens Jeugd’: een stichting die financiële hulp bood aan de kinderen van oorlogsslachtoffers.

‘Als smid kom je overal’

Het leven van Windeld van den Brink, een ‘doorsnee Puttenaar’

Windeld van den Brink is geboren op 9 december 1931 aan de Nijkerkerstraat. Zijn ouders hebben het huis zelf gebouwd. Zijn vader was vertegenwoordiger en werkte bij de Voedsel Coöperatie. Windeld heeft twee broers en twee zussen, waarvan er één is overleden. Hij heeft tot zijn huwelijk in het ouderlijk huis gewoond. “Het huis staat er nog steeds. Ik vertel altijd aan mijn kleinkinderen, dat ik daar gewoond heb.” Windeld heeft na de oorlog de opleiding tot smid gevolgd en heeft tot zijn 75e als smid gewerkt.

belevingsroutes

0 resultaten voor Putten

©2018 - Verhaal van Putten is een initiatief van de gemeente Putten

Disclaimer | Privacyverklaring

Ontwerp: INZPIRE Communicatie | Webdevelopment: Haagen Internet

Deze site gebruikt cookies

Accepteren

Bekijk ons privacy-beleid.